Grąžinimas

 • Pirkėjai turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešę apie tai pardavėjui (el. paštu info@grometa.lt ar paštu Švitrigailos g. 8/14, LT-03223, Vilnius)  raštu per 14 kalendorines dienas nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti pirkėjas. 
 • Pirkėjas, gavęs Pardavėjo patvirtinimą apie Sutarties atsisakymą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo su Pardavėju suderinti prekių grąžinimo būdą bei laiką.
 • Pirkėjas gali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise nutraukti Sutartį dėl Prekių pirkimo-pardavimo tik tuo atveju, jeigu:
  • prekė nėra pagal specialų kliento užsakymą pristatyta prekė;
  • prekės nebuvo naudotos, sugadintos ar jų išvaizda nėra pasikeitusi (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tvarkinga: nepažeista originali pakuotė, prekė švari, nesubraižyta, prekės serijos numeriai ant pakuotės ir prekės turi sutapti, prekė turi būti pilnos komplektacijos. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikytini (išskyrus prekės sugadinimą) grąžinamai nekokybiškai prekei.
 • Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytos Prekių grąžinimo tvarkos arba prekė (jos pakuotė) pažeista.
 • Pardavėjas nustatytais terminais gavęs pranešimą apie Sutarties atsisakymą, ne vėliau kaip per 14 dienų atsiima Prekes iš Pirkėjo ir grąžina Pirkėjui (vartotojui) už jas sumokėtus pinigus, o nesuteiktų paslaugų atveju – grąžina už nepradėtas teikti paslaugas sumokėtus pinigus. 
 • Transporto išlaidas, kurias patiria Pardavėjas dėl Sutarties (Prekių) atsisakymo 1 nurodytu pagrindu, pilnai padengia Pirkėjas, išskyrus atvejį, kai Pirkėjas, atsisakęs pirkimo-pardavimo sutarties, prekes Pardavėjui grąžina pats, Pardavėjo nurodytu adresu.
 • Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl nekokybiškų prekių grąžinimo, įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas nekokybiškas prekes ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, savo sąskaita jas pakeisti analogiškomis tinkamos kokybės prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, Pirkėjui grąžinami už Prekes sumokėti sumokėti pinigai jei nesutariama kitaip.

Jei neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą, susisiekite su mumis telefonu +3705235 00 00 arba el. paštu info@grometa.lt.