Garantinės sąlygos

 • UAB "Grometa" (toliau - Pardavėjas) atsako už savo darbą ir suteikia 100 proc. kokybės garantiją visoms savo prekėms bei  paslaugoms. Visoms prekėms yra suteikiama garantija, atitinkanti tiekėjų suteiktas garantijas bei įstatymus. 
 • Pardavėjas yra atsakingas už parduodamų prekių kokybę ir garantuoja jų kokybišką darbą įrenginiuose, kuriems jie yra skirti. Jei Pardavėjo parduota kasetė neužtikrina kokybiško įrenginio darbo, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pakeisti brokuotą prekę analogiškomis tinkamos kokybės prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, Pirkėjui grąžinami už Prekes sumokėti sumokėti pinigai jei nesutariama kitaip.
 • Visoms užpildytoms, atnaujintoms ar naujoms (lygiavertėms) kasetėms yra suteikiama 12 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. Garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuomet, jei atitinka žemiau  išvardintus reikalavimus:
  • prekė yra pirkta iš UAB "Grometa" ir turite tai įrodančius dokumentus;
  • prekė buvo eksploatuojama teisingai ir pagal paskirtį;
  • prekės gedimas atsirado ne dėl išorinių aplinkos reiškinių tokių kaip: dulkės, žaibas, elektros tinklų įtampos šuolis, cheminės medžiagos, įvairūs elektromagnetiniai laukai, išskyrus tuos atvejus, kai prekė pagal gamintojo specifikaciją privalo būti šiems išoriniams aplinkos veiksniams atspari. Prekės trūkumai atsirado ne dėl pirkėjo, galutinių pirkėjų ar kitų asmenų kaltės ir ne dėl įprasto prekės nusidevėjimo;
  • grąžinamos prekės tonerio / rašalo lygis turi būti ne mažesnis, negu 50 proc.;
  • grąžinamos prekės brokas turi būti detaliai apibūdintas bei pridėtas broką atspindintis testinis lapas;
  • nepažeistas specialus garantinis Pardavėjo lipdukas.   
 • Pardavėjas garantuoja, kad su užpildyta, atnaujinta arba nupirkta lazerinio spausdintuvo bei užpildyta rašalinio spausdintuvo arba kopijavimo aparato kasete atspausdinsite ne mažiau lapų, nei žada originalios įrangos gamintojas, besivadovaujantis ISO 19752 išeigos standartu (esant 5%, A4 formato lapo padengimui).
 • Pardavėjas pasilieka teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jeigu Pirkėjas yra neatsiskaitęs už įsigytas prekes.

Garantinių įsipareigojimų vykdymo klausimais kreipkitės telefonu +3705235 00 00 arba elektroniniu paštu info@grometa.lt